Video

एक दिन जाना रे भाई  – अवघाचि संसार – वसंतराव देशपांडे

राजा गोसावी आणि शरद तळवलकरवर चित्रीत झालेले सुंदर गाणे

*एक दिन जाना रे भाई ..*

चित्रपट – अवघाचि संसार

गायक – वसंतराव देशपांडे
गाण्यात जुने  पुणेही  पहा  

Advertisements